Izba Regionalna w Namysłowie - wystawa

Nie od razu wolną Polskę zbudowano. Twarze wrocławskiej bezpieki. Ludzie UB.

W dniu 07.09.2013 r. w Izbie Regionalnej w Namysłowie otwarto wystawę pt. „Nie od razu wolną Polskę zbudowano. Działalność opozycyjna w Namysłowie w latach 1981 – 1989.” W otwarciu uczestniczyli m.in.: Kornel Morawiecki – przywódca „Solidarności Walczącej”, Lech Stefan – członek Zarządu RKS „Dolny Śląsk”, Walenty Styrcz – Członek Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Władze Opolszczyzny reprezentowali Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Starosta Namysłowski Julian Kruszyński. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Namysłowie, wielu namysłowian i gości z Wrocławia, Sycowa, czy Kępna.
Materiały prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnego zbioru . Zwiedzający mogli zapoznać się nie tylko z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Namysłowie w latach osiemdziesiątych, tj. spotkania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, spotkania RKS-u Dolnego Śląska z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej itp., ale przede wszystkim z biogramami osób związanych z „Solidarnością” i Namysłowem. Są to biogramy Józefa Piniora, Eugeniusza Szumiejki, Marka Muszyńskiego, Wojciecha Myśleckiego i innych.
Dużo miejsca poświęcono księdzu prałatowi Aleksandrowi Matyce, którego rola w w/w wydarzeniach była nie do ocenienia.
Dla młodych ludzi wystawa stanowi okazję do zapoznania się z tym mało znanym wycinkiem naszej lokalnej historii.
Kontynuacją działań było otwarcie tydzień później – 14.09.2013 r. – dwóch wystaw przygotowanych przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Z inicjatywy Włodzimierza Putowskiego w Izbie Regionalnej otwarto wystawy pt: „Twarze wrocławskiej bezpieki” i „Ludzie UB”. W otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście oraz duża grupa uczniów namysłowskich szkół. Podczas otwarcia o wystawie opowiadała, a następnie poprowadziła warsztaty dla młodzieży Pani Iwona Demczyszak – edukator Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu.
Na blisko 80 planszach możemy zapoznać się ze strukturą, sposobem działania oraz przede wszystkim składem osobowym kierownictwa dolnośląskiej Służby Bezpieczeństwa.
Zestawienie tych wystaw na I i II piętrze Izby Regionalnej powinno przybliżyć namysłowianom, jak żyło się Polakom w tamtych latach. Pozwala zorientować się, że po jednej i po drugiej stronie byli ludzie o krańcowo różnych postawach moralnych i poglądach.
Dla młodych ludzi to wspaniała lekcja historii najnowszej i wszystkie szkoły powinny wykorzystać tę okazję i umożliwić uczniom zwiedzanie tych wystaw.

temat / lokalizacja

Dodanych komentarzy: 2

Na jednej z plansz na poddaszu - samodzielnie - widnieje pewien ubek który w 1963 roku sprawił wrocławianom egzotyczny "prezent".

Jak się nazywał ten ubek i co było tym prezentem?