Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Adela Harwes lat 64

Dnia 19. czerwca 2021 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

ŚP.

Adela Harwes

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Smogorzowie

w dniu 23. czerwca 2021 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Smogorzowie

w dniu 23. czerwca 2021 roku o godzinie 0915

oraz

w dniach 21. i 22. czerwca 2021 roku o godzinie 1830

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.