Aleksander Dziura lat 75

Dnia 17. grudnia 2019 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Aleksander Dziura

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. grudnia 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.