Aleksandra Błotna lat 72

Dnia 13. września 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Aleksandra Błotna

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18. września 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18. września 2019 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.