Andrzej Kulczycki lat 61

Dnia 20 grudnia 2022 roku

przeżywszy 61 lat zmarł

ŚP.

Andrzej Kulczycki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 22 grudnia 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.