Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Andrzej Walczak lat 63

Dnia 16 stycznia 2023 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Andrzej Walczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 1100

Rodzina prosi o nie przynoszenie kwiatów.

W zamian będą zbierane środki do puszki na cel charytatywny.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.