Anna Biniek lat 89

Dnia 28. lutego 2020 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Anna Biniek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03. marca 2020 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 03. marca 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.