Anna Dziczkowska lat 35

Dnia 30 stycznia 2023 roku

przeżywszy 35 lat zmarła

ŚP.

Anna Dziczkowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Radwanicach

w dniu 07 lutego 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Radwanicach

w dniu 07 lutego 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.