Barbara Krupa lat 69

Dnia 21. listopada 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Barbara Krupa

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25. listopada 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25. listopada 2019 roku o godzinie 1310

oraz

w dniu 24. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.