Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Bolesław Guściora lat 74

Dnia 17. lutego 2022 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Bolesław Guściora

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 21. lutego 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniach 19. i 20. lutego 2022 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.