Bronisław Rzymski lat 70

Dnia 06 grudnia 2022 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Bronisław Rzymski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 10 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 10 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.