Bronisława Rosińska lat 93

Dnia 14. lutego 2020 roku

przeżywszy 93 lata zmarła

ŚP.

Bronisława Rosińska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18. lutego 2020 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 18. lutego 2020 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 17. lutego 2020 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.