Czesław Łukasiak lat 86

Dnia 2. marca 2015 roku

przeżywszy 86 lat zmarł

ŚP.

Czesław Łukasiak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 05. marca 2015 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 04. marca 2015 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.