Czesław Tietz lat 90

Dnia 20. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 90 lat zmarł

ŚP.

Czesław Tietz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 23. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniach 21. i 22. sierpnia 2019 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.