Danuta Wieczorek lat 73

Dnia 05. stycznia 2018 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Danuta Wieczorek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 11. stycznia 2018 roku o godzinie 1000

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 10. stycznia 2018 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.