Emilia Szyszak lat 98

Dnia 26. lutego 2020 roku

przeżywszy 98 lat zmarła

ŚP.

Emilia Szyszak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. marca 2020 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.