Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ewa Bargiel lat 64

Dnia 24. czerwca 2022 roku

przeżywszy 64 lata zmarła

ŚP.

Ewa Bargiel

z domu Garczarek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29. czerwca 2022 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29. czerwca 2022 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.