Franciszek Pączek lat 86

Dnia 31. lipca 2022 roku

przeżywszy 86 lat zmarł

ŚP.

Franciszek Pączek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. sierpnia 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. sierpnia 2022 roku o godzinie 0910

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.