Franciszka Czuczwara lat 72

Dnia 26. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 72 lata zmarła

ŚP.

Franciszka Czuczwara

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 29. kwietnia 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniach 27. i 28. kwietnia 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.