Grzegorz Peikert lat 58

Dnia 18. lipca 2019 roku

przeżywszy 58 lat zmarł

ŚP.

Grzegorz Peikert

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24. lipca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 24. lipca 2019 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.