Halina Dłubak lat 69

Dnia 27. marca 2020 roku

przeżywszy 69 lat zmarła

ŚP.

Halina Dłubak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 31. marca 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 31. marca 2020 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.