Halina Kurasińska lat 86

Dnia 27 listopada 2022 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Halina Kurasińska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03 grudnia 2022 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.