Helena Pierzak lat 84

Dnia 8. września 2015 roku

przeżywszy 84 lata zmarła

ŚP.

Helena Pierzak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 11. września 2015 roku o godzinie 1500

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 10. września 2015 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.