Helena Wesołowska lat 81

Dnia 03. grudnia 2019 roku

przeżywszy 81 lat zmarła

ŚP.

Helena Wesołowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. grudnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06. grudnia 2019 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.