Henryk Kraszewski lat 65

Dnia 27. lutego 2020 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Henryk Kraszewski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. marca 2020 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. marca 2020 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.