Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Henryk Papiór lat 80

Dnia 15. kwietnia 2021 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Henryk Papiór

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 23. kwietnia 2021 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 23. kwietnia 2021 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.