Jadwiga Alina Błaszczyk lat 71

Dnia 01. kwietnia 2020 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Jadwiga Alina Błaszczyk

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. kwietnia 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 03. kwietnia 2020 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.