Jan Sanocki lat 80

Dnia 11. listopada 2019 roku

przeżywszy 80 lat zmarł

ŚP.

Jan Sanocki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14. listopada 2019 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 14. listopada 2019 roku o godzinie 0900

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.