Jan Streczeń lat 64

Dnia 25 lutego 2023 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Jan Streczeń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02 marca 2023 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02 marca 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.