Janina Lenort lat 80

Dnia 05. grudnia 2021 roku

przeżywszy 80 lat zmarła

ŚP.

Janina Lenort

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1300

oraz

w Kościele w Smogorzowie w dniu 09. grudnia 2021 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.