Janina Pawłowska lat 71

Dnia 28. lipca 2019 roku

przeżywszy 71 lat zmarła

ŚP.

Janina Pawłowska

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 02. sierpnia 2019 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.