Janina Piętka lat 83

Dnia 14. października 2019 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Janina Piętka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18. października 2019 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.