Jerzy Bury lat 69

Dnia 23. listopada 2019 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Bury

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 27. listopada 2019 roku o godzinie 1110

oraz

w dniu 26. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.