Jerzy Grabala lat 74

Dnia 30. kwietnia 2019 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Jerzy Grabala

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. maja 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. maja 2019 roku o godzinie 1210

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.