Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jerzy Grabowski lat 70

Dnia 26. listopada 2021 roku

przeżywszy 70 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Grabowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2021 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 02. grudnia 2021 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.