Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jerzy Parkoła lat 45

Dnia 17. kwietnia 2021 roku

przeżywszy 45 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Parkoła

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Bukowiu

w dniu 21. kwietnia 2021 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.