Józef Jaskuła lat 57

Dnia 28. października 2019 roku

przeżywszy 57 lat zmarł

ŚP.

Józef Jaskuła

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Rychtalu

w dniu 04. listopada 2019 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Rychtalu

w dniu 04. listopada 2019 roku o godzinie 1230

oraz

w dniach 30. i 31. października 2019 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.