Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Niwa lat 72

Dnia 11. lipca 2022 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Józef Niwa

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 15. lipca 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 15. lipca 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.