Kazimierz Stasiowski lat 84

Dnia 10 lutego 2023 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Kazimierz Stasiowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Woskowicach Górnych

w dniu 13 lutego 2023 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.