Krystyna Black lat 63

Dnia 15. lutego 2020 roku

przeżywszy 63 lata zmarła

ŚP.

Krystyna Black

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. lutego 2020 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 20. lutego 2020 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 19. lutego 2020 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.