Krzysztof Szymszon lat 52

Dnia 18. listopada 2019 roku

przeżywszy 52 lata zmarł

ŚP.

Krzysztof Szymszon

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 20. listopada 2019 roku o godzinie 1330

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 19. listopada 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.