Krzysztof Tokarski lat 41

Dnia 04. grudnia 2019 roku

przeżywszy 41 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Tokarski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. grudnia 2019 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. grudnia 2019 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.