Lech Gańczak lat 74

Dnia 22. lipca 2019 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Lech Gańczak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. lipca 2019 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 24. lipca 2019 roku o godzinie 1300

oraz

w dniu 23. lipca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.