Leon Maślak lat 84

Dnia 31. stycznia 2016 roku

przeżywszy 84 lata zmarł

ŚP.

Leon Maślak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 03. lutego 2016 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 03. lutego 2016 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.