Łucja Strzelecka lat 79

Dnia 14. lipca 2019 roku

przeżywszy 79 lat zmarła

ŚP.

Łucja Strzelecka

z domu Ptak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 17. lipca 2019 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 17. lipca 2019 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 16. lipca 2019 roku o godzinie 1600

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.