Ludwik Niżniowski lat 91

Dnia 23. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 91 lat zmarł

ŚP.

Ludwik Niżniowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 26. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniach 24. i 25. sierpnia 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.