Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Marcin Zieliński lat 43

Dnia 10 maja 2023 roku

przeżywszy 43 lata zmarł

ŚP.

Marcin Zieliński

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27 maja 2023 roku o godzinie 1030

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 27 maja 2023 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.