Marek Słabowski lat 50

Dnia 15 marca 2023 roku

przeżywszy 50 lat zmarł

ŚP.

Marek Słabowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18 marca 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.