Marek Sucherski lat 61

Dnia 05 grudnia 2022 roku

przeżywszy 61 lat zmarł

ŚP.

Marek Sucherski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 10 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.