Maria Wojtowicz lat 87

Dnia 03. grudnia 2019 roku

przeżywszy 87 lat zmarła

ŚP.

Maria Wojtowicz

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05. grudnia 2019 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 04. grudnia 2019 roku o godzinie 1600

oraz

w dniu 03. grudnia 2019 roku o godzinie 1500

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.